ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Video nadzor v večstanovanjski stavbi

Uporaba video nadzora pri zagotavljanju varnosti

DP Agencija d.o.o., je poleg detektivske dejavnosti in pravnega svetovanja, registrirana tudi upravljanje večstanovanjskih stavb. Z vidika zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, se v določenih večstanovanjskih stavbah uporablja tudi video nadzor pri vhodu in izhodu v večstanovanjsko stavbo. V tej zvezi se pojavlja vprašanje, ali je tovrstni nadzor dopusten, ter pod kakšnimi pogoji bi se lahko potencialno izvajal video nadzor na vhodu in izhodu v objekt. Brez dvoma predstavlja video nadzor pri vhodu in izhodu v večstanovanjsko stavbo poseg v zasebnost posameznika, ki je dopusten zgolj pod pogoji, ki jih določa zakon. Tako Zakon o varstvu osebnih podatkov, določa pogoje pod katerimi je dopusten takšen poseg. Video nadzor se lahko uvede, če je to nujno potrebno za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja. Vendar slednje ni prepuščeno posameznemu etažnemu lastniku, ali upravniku večstanovanjske stavbe, ampak je za uvedbo video nadzora potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70 odstotkov solastniških deležev. Pri tem je potrebno poudariti, da se lahko nadzoruje le dostop do vhodov in izhodov večstanovanjske stavbe, ter skupne prostore večstanovanjske stavbe. Prepovedano pa je nadzorovanje vhodov in izhodov v posamezna stanovanja, dvigala in prostor za vzdrževanje objekta. V primeru, da bi bil video nadzor uporabljen v nasprotju z opisanim, bi lahko obstajala kazenska in materialna odgovornost uporabnika video nadzora. Ob tem naj še dodamo, da mora biti na vhodu v večstanovanjsko stavbo tudi nalepka, ki opozarja, da je objekt pod video nadzorom.