ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Javna naročila in transparentnost

Ponudnik naj bo izbran transparentno

Mediji so v zadnjem času precej izpostavili, da naj bi bili določeni dobavitelji, oziroma ponudniki v postopkih javnega naročanja favorizirani, saj naj bi bili na takšen, ali drugačen način povezani z osebami, ki imajo vpliv na izbiro dobavitelja. Osnovna načela javnega naročanja pri izbiri dobavitelja so med drugim, načelo gospodarnosti, racionalnosti in uspešnosti izbire najugodnejšega ponudnika. Še posebej pa je pomembno načelo transparentnosti. Slednje se mora odražati skozi celoten postopek javnega naročila, kajti jasno mora biti, zakaj je bil nek subjekt izbran kot najugodnejši dobavitelj. Zagotovo odgovor ne bi smel biti skrit v osebnih povezavah, poznanstvu in sorodstvu. Pri nekaterih javnih naročilih gre namreč za visoke vrednosti, ki dosegajo večmilijonske zneske. Zato so v teh primerih skušnjave odločevalcev in tistih, ki vodijo postopke, lahko precejšnje. V tej zvezi je zato še toliko bolj pomembno, da se ponudnika izbere transparentno, pri čemer je prisoten tudi interes javnosti za spremljanje in nadzor nad gospodarnostjo odločitve. Nenazadnje gre za javni denar, ki ga prispevajo davkoplačevalci v proračun. Tukaj imajo mediji posebno vlogo, saj lahko raziskovalni novinarji pridejo do podatkov, ki jih mora javnost poznati in na podlagi teh presoditi o sami gospodarnosti odločitve. Pravica do obveščenosti, je namreč ustavna kategorija, ki je pomembna za razvoj demokracije in pravne države, ter zagotavlja transparentno delovanje nosilcev javnega naročanja. To pomeni, da so mediji pomemben faktor pri zagotavljanju nadzora nad transprentnim trošenjem javnega denarja, ki ga država prisilno pobere od davkoplačevalcev, zato bi morale tiste osebe, ki v postopkih javnega naročanja ne upoštevajo načela transparentnosti, nositi ustrezno odgovornost.