ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Pridobivanje podatkov o telesni temperaturi

Pridobivanje osebnih podatkov naj bo upravičeno

V vsakdanjem življenju, ki ga vedno bolj zaznamuje uporaba tehnologije, se vedno znova pojavlja vprašanje o pridobivanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja državljanov. Pravica do varstva osebnih podatkov, namreč neredko trči ob bok pravici do zagotavljanja varnosti in v zadnjem času tudi preprečevanja širjenja epidemije in okužb. Glede na slednje se je ravno v zadnjem času pojavilo vprašanje, ali se ob vstopu v poslovne prostore podjetij, lahko namesti termovizijsko kamero, ki bi merila temperaturo zaposlenih in tako prispevala k takojšnji reakciji v primeru, da bi pri posamezniku zaznala povišano temperaturo, ki bi lahko bila tudi posledica okužbe z virusom, oziroma drugimi prenosljivimi boleznimi. Na navedeno vprašanje ni mogoče podati enoznačnega odgovora, saj gre za tehtanje med dvema pravno varovanima kategorijama in bi nanj morala podati svoje videnje tudi zdravstvena stroka, ki bi podala ključni odgovor. In sicer, ali se zgolj na ta način resnično lahko prepreči možnost prenosa nalezljive bolezni med posamezniki, ki se zadržuejejo v določenem prostoru, ali pa je to mogoče doseči na kakšen drug način. Dejstvo namreč je, da pridobitev podatkov o telesni temperaturi posameznika, predstavlja osebni podatek, ki bi moral biti pravno varovan, pri čemer se lahko osebni podatek pridobi zgolj z določenim namenom ob ustrezi pravni podlagi. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov za nedoločeno število oseb, bi namreč pomenila odstop od varstva osebnih podatkov, saj bi se tako zbirali osebni podatki za nedoločeno števila oseb v primeru potencialnega pojava povišane temperature (bolezni) pri posamezniku, kar pomeni odstop od pravne ureditve varstva osebnih podatkov.