ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Ogled kraja dogodka

Detektiv pridobiva tudi dokaze v postopkih pred sodišči

Detektivi pri svojem delu pridobivamo in zbiramo tudi dokaze pred sodišči in drugimi državnimi organi. Zato se pri preiskovanju težjih primerov in ugotavljanju vzroka nastanka škodnega dogodka, na nas obračajo zavarovalnice, ki obravnavajo škodni primer. V določenih primerih namreč obstaja dvom, ali je do nastanka škodnega dogodka res prišlo tako, kot to navaja zavarovanec in obenem upravičenec do povračila škode. V tovrstnih primerih, je potrebno neredko opraviti tudi ogled kraja dogodka in predmetov, ki so bili vpleteni v škodni dogodek. Navedeno pomeni, da mora biti detektiv usposobljen za strokovno in kvalitetno izvedbo ogleda kraja dogodka, saj se le-tako lahko pridobi dokaze, ki bi bili uporabljeni za dokazovanje določenih dejstev v postopkih pred sodišči. Sam ogled kraja dogodka je razdeljen na statični in dinamični del. Posebno pozornost je potrebno nameniti statičnemu delu, saj le-tega kasneje ni moč več izvesti, zaradi spremenjenih okoliščin. Navedeno potrjuje tudi načelo, ki mora biti upoštevano pri ogledu dogodka. In sicer najprej z očmi, nato z rokami. Posebej je potrebno poudariti, da naj ogled opravlja izkušeni detektiv, ki ima na tem področju že nekaj praktičnih izkušenj, saj se pogosto dogaja, da prenekateri preiskovalec prezre določene dokaze, ki bi lahko bili uporabni v samem postopki, kar pomeni, da lahko posledično pride do določenih zaključkov, ki niso odraz dejanskega stanja dogodka.