ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Detektivska dejavnost de lege ferenda

Predhodno soglasje Detektivske zbornice RS

Po veljavni pravni ureditvi lahko vsak gospodarski subjekt pri pristojnem organu (Ajpes) registrira poizvedovalno dejavnost, kamor sodi tudi detektivska dejavnost. Tudi na tem področju se obetajo spremembe, saj je delovna skupina pri Detektivski zbornici pripravila predlog novega Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-2), ter med številnimi spremembami, predlagala pravno ureditev registracije detektivske dejavnosti, tako, da lahko le-to registrirajo zgolj licencirani detektivi. V nasprotnem primeru bo moral pristojni organ (Ajpes) registracijo zavrniti, saj bo v primeru sprejetja predmetnega predloga zakona, ob registraciji potrebno predložiti ustrezno predhodno pisno soglasje Detektivske zbornice RS, ki bo podlaga za registracijo te dejavnosti. Navedeno bo že na prvi pogled, omogočilo uporabnikom detektivskih storitev jasno in pregledno predstavo o tem, kdo lahko izvaja detektivsko dejavnost, saj bo to izhajalo že iz Poslovnega registra Slovenije. Slednje bo brez dvoma predstavljalo tudi varstvo uporabnikov storitev, ki bodo že iz javno dostopnih podatkov videli, da je določen poslovni subjekt registriran za opravljanje detektivske dejavnosti, ali pa tudi ne. Skladno s predlogom ZDD-2, bo lahko detektiv detektivsko dejavnost še naprej opravljal kot svobodni poklic, samostojni podjetnik, ali kot zaposleni v delovnem razmerju pri gospodarski družbi.