ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Obeti pri poletnem poslovanju sodišč

Poletno poslovanje bo nadomestilo sodne počitnice

Ministrststvo za pravosodje pripravlja predlog sprememb in dopolnitev Zakona o sodiščih v delu, ki se nanaša na vročanje sodnih pošiljk tudi v poletnem času, saj je brez dvoma eden od postulatov pravne države zagotavljanje hitrega in učinkovitega sojenja, kar pomeni, da stranke v sodnih postopkih čimprej pridejo do pravnomočne sodne odločitve. V tej smeri je zasnovan tudi predmetni predlog. Z uveljavitvijo predlagane novele, bi sodišča v času od 15. julija do 15. avgusta odločala v nujnih zadevah, v katerih procesni roki tečejo, prav tako bo lahko potekalo vročanje v nenujnih zadevah. Glede na to, da detektivi vročamo tudi sodna pisanja, se obetane spremembe nanašajo tudi na poslovanje detektivov. Vročanje bo tako potekalo nemoteno v nujnih primerih, v nenujnih primerih pa ob pogoju, da se bosta s tem strinjali stranki postopka. Kot nujne zadeve so določene zadeve v 83. členu predloga sprememb Zakona o sodiščih, med katere spadajo tudi preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta, ali omejena prostost. Kot zanimivost, ki jo prinaša omenjeni predlog sprememb Zakona o sodiščih, naj tudi navedemo, da se ukinja termin sodne počitnice, ki se sedaj uporablja za čas poslovanja sodišč med 15. julijem in 15. avgustom, pri čemer se uvaja nov termin poletno poslovanje, saj sodišča ne bodo več poslovala v tako omejenem obsegu kot doslej.