ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Fikcija prijave bivališča

Prijava stalnega bivališča in vročanje pošiljk

Detektivi se pri vročanju pisemskih pošiljk  srečujemo s primeri, da imajo določene osebe prijavljeno stalno prebivališče na sedežu občine, oziroma Centra za socialno delo, kjer pa seveda ne prebivajo, niti se tam ne nahajajo. Pri tem se je potrebno vprašati, čemu takšno zakonsko določilo, ki omogoča prijavo stalnega prebivališča osebe na sedežu organa lokalne samouprave, ali državnega organa. Vsakemu je jasno, da v uradnih prostorih državnega organa, ali organa samoupravne lokalne skupnosti, nihče ne more stalno bivati. Pogosto gre za osebe, ki nimajo bivališča, ali spadajo v določeno socialno kategorijo. Na ta način jim država verjetno omogoča uveljavljanje določenih socialnih pravic. V praksi se zato dogaja, da sodišča in državni organi pošiljajo pošiljke na te naslove, ko pa se pošiljka vrne s pripisom "ni dvignil" se zaprosi detektiva za vročitev pisanja. Ob tem naj poudarimo, da oseba, ki je za stalno bivanje prijavljena na uradnem naslovu samoupravne lokalne skupnosti, ali državnega organa, sploh ne biva na tistem območju, ampak se nahaja povsem drugje, v določenih primerih celo izven države. Marsikdaj takšna oseba tudi nima stikov s svojimi sorodniki, kar pomeni, da nihče ne ve, kje se takšna oseba dejansko nahaja. Celo več. Zgodi se, da okoliški prebivalci te osebe že več let, niso videli na tem območju. Vsekakor pa je takšna zakonska ureditev več kot primerna za izogibanje vročitvam vseh vrst, kar ima za posledico zastoj v sodnih ali upravnih postopkih. Detektivi bi vsekakor pričakovali, da zakonodajalec uredi prijavo stalnega prebivališča tako, da le-ta ustreza dejanskemu stanju. Naslov stalnega bivališča osebe namreč ne more biti zgolj fiktiven, kar pomeni, da se osebi po odjavi iz naslova stalnega prebivališča, kjer je dotedaj dejansko prebivala, določi kot naslov stalnega prebivališča, sedež samoupravne lokalne skupnosti, oziroma državnega organa na območju katere je oseba pred določitvijo fiktivnega prebivališča prebivala, oziroma se nahajala.