ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Predlog novele SZ-E

Spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog spremembe Stanovanjskega zakona (novelo SZ-E) in jo posredovalo tudi v javno obravnavo zainteresirani javnosti do vključno, dne 20.8.2020. V tej zvezi je potrebno pozdraviti nekatere predvidene spremembe, oziroma rešitve, saj omogočajo znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izvedbo izboljšav in gradbenih del, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje, ki se nanašajo na vzdrževanje večstanovanjske stavbe, obenem pa omogočajo posameznemu etažnemu lastniku tudi učinkovito pravno varstvo v primeru, da s posameznimi sklepi na zboru etažnih lastnikov ne soglaša. Pravno varstvo bo po novem predlogu lahko etažni lastnik v primeru nestrinjanja s sprejetim sklepom, uveljavljal v nepravdnem postopku pred pristojnim sodiščem. Pri predlogu novele SZ (SZ-E) je vsekakor potrebno podpreti možnost elektronskega odločanja, saj bodo lahko etažni lastniki, če bo predlagana novela zakona sprejeta, imeli možnost elektronskega odločanja, kar pomeni, da bodo lahko etažni lastniki sprejemali odločitve in obvestila v zvezi z upravljanjem s pomočjo elektronskega poslovanja, oziroma tehnologiji, ki so sicer običajne v vsakdanjem poslovanju.