ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Pogrešane osebe

Pomoč detektiva pri iskanju pogrešanih oseb

Vsako leto v Republiki Sloveniji beležimo približno 500 prijav oseb, ki so prijavljene kot pogrešane osebe. Struktura pogrešanih oseb je različna tako po starosti, spolu, kot tudi glede na socialni status posamezne osebe.  Vzroki za izginotje osebe so lahko različni, pri čemer so med temi osebami takšne, ki se kasneje pojavijo, oziroma vrnejo v domače okolje. V določenih primerih pa gre za trajno izginotje osebe, ki jo ni mogoče najti tudi na podlagi obsežnih iskalnih akcij in poizvedb s strani pristojnih organov. V takšnih primerih je smiselno angažiranje detektivov in drugih oseb, ki bi lahko prispevale k odgovoru na vprašanje, kje se pogrešana oseba nahaja. Namreč pristojne službe ob sami prijavi začnejo običajno z intenzivnimi iskanjem osebe in poizvedbami, ki pa se v primeru neuspešnega iskanja postopoma prenehajo, ter se znova začnejo zgolj na podlagi pridobljene konkretne informacije. Zato je ravno, zaradi nepretrganega in intenzivnega iskanja osebe, smiselno angažiranje detektiva, ki lahko poizvedbe zastavi dovolj široko, da pridobi informacije, ki bi lahko pripeljale do odgovora na vprašanje o tem, kaj se je zgodilo z osebo, ki je prijavljena kot pogrešana. Informacije, ki jih pridobi detektiv, namreč lahko tudi pristojnim organom služijo, kot umeritve za nadaljnje delo skladno z njihovimi pristojnostmi. Rok za prijavo pogrešane sicer ni zakonsko določen, vendar je za uspešno zbiranje informacij o pogrešani osebi bistvenega pomena čas prijave. Čimprejšnja prijava in posledično iskanje pogrešane osebe običajno pripomore k uspešnejšemu rezultatu samega iskanja, oziroma poizvedbe o pogrešani osebi.