ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Poslovna analitika

Analitika in poslovne odločitve

V današnjem poslovnem svetu so za poslovanje podjetja ključnega pomena informacije s katerimi podjetje razpolaga in informacije, ki lahko podjetju pomagajo pri izboljšanju položaja na trgu ter posledično povečanja tržnega deleža. Z namenom doseči navedeni cilj, je potrebno analizirati informacije o poslovnih procesih znotraj podjetja in informacije, ki so pomembne za poslovanje podjetja na trgu, kjer ponuja svoje izdelke, oziroma storitve. Pravočasne informacije in posledična izvedba analize ima lahko za posledico znaten vzpon podjetja in povečanja tržanega deleža, saj se lahko na ta način podjetje pravočasno prilagodi izzivom na trgu in svojim strankam omogoči kvalitetnejšo izvedbo storitve, ter se s tem postavi korak pred konkurenčnimi podjetji. Velika podjetja izvajajo poslovno analitiko, kjer s številnimi podatki, ki jih obdelujejo želijo spremljati položaj podjetja na trgu in pravočasno ukrepati v primeru, da so zaznana določena odstopanja od predvidenih ciljev. Manjša in srednje velika podjetja, si za razliko od velikih podjetij, ne morejo privoščiti analitičnega oddelka, kjer bi se za njih izvajala poslovna analitika. Zato je v tem primeru smiselno najeti zunanjega strokovnjaka za izvedbo poslovne analitike in ustreznega poročila, ki lahko služi za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev in posledično prilagajanja podjetja na upoštevnem trgu.