ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Obvezna namestitev razpršilnika

Dezinfekcijsko sredstvo dostopno vsakemu

Dne 7.10.2020, je v veljavo stopila Odredba Vlade RS o namestitvi razpršilnikov pred vstopom v večstanovanjsko stavbo. Navedeno pomeni, da je moral upravnik večstanovanjske stavbe v prostoru pred vstopom v objekt, namestiti razkužilno sredstvo, ki služi za dezinfekcijo rok, saj bi se virus lahko potencialno nahajal na predmetih, ki so namenjeni za skupno uporabo in jih uporablja vsakdo, ki vstopi v skupne prostore večstanovanjske stavbe. Z navedenim ukrepom je zagotovljeno, da si lahko vsakdo pred vstopom v skupne prostore večstanovanjske stavbe razkuži roke, kar posledično pomeni preprečevanje prenosa virusa, saj bi se lahko le-ta nahajal na površinah, ki jih uporablja večje število oseb. S stroškovnega vidika, namestitev razpršilnika za lastnike večstanovanjske stavbe, ne pomeni večjega stroška, saj znaša le-ta skupaj s polnilom nekaj deset EUR. Strošek je sicer porazdeljen med vse etažne lastnike, saj za namestitev razpršilnika ni predvideno kakršnokoli povračilo izdatkov s strani države.