ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Vročitev odpovedi POZ

Obvezna osebna vročitev POZ

Glede vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi sodna praksa in zakonodaja upošteva, kot veljavno vročitev zgolj tisto, ki je izvedena neposredno osebno nasprotni stranki delovnega razmerja, torej delojemalcu. To lahko stori odgovorna oseba delodajalca neposredno, ali pa se odloči, da bo za to važno procesno dejanje pooblastila detektiva. Strošek sicer ni nekaj evrov, kot za prenos pošiljke zaračuna izvajalec univerzalne poštne storitve, ampak se le-ta giblje od 50-70 EUR za posamezno vročitev in seveda obračun materilamih stroškov (kilometrina). Detektiv izvede vročitev strokovno in zakonito, saj v primeru, da tovrstno pisanje ni vročeno obvezno osebno, to pomeni bistveno kršitev pravil pravdnega postopka, ki se lahko konča s tem, da se delavec vrne nazaj na delo, delodajalec pa krije stroške postopka, ter mu izplača za nazaj vse plače in prispevke skupaj z zakonitimi obrestmi. Slednje lahko znaša tudi nekaj deset tisoč evrov. Navedeno pomeni, da je strošek osebne vročitve pogodbe o zaposlitvi, ki jo izvede licencirani detektiv zanemarljiv v primerjavi z nastalimi posledicami, zaradi nezakonite vročitve pogodbe o zaposlitvi.