ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Poplačilo upnikove terjetve

Sredstva za poplačilo terjatve 

Iskanje premoženja dolžnikov je eno izmed detektivskih upravičenj, ki so določena v področjem zakonu. Detektiv lahko na podlagi pisnega pooblastila stranke (upnika) pridobi podatke o dolžnikovem premoženju. Pred sprožitvijo izvršilnega postopka, mora namreč upnik v izvršilnem predlogu, navesti sredstva izvršbe, saj se v nasprotnem primeru izvršilni postopek ne more začeti. Sredstva izvršbe morajo biti navedena realno, kar pomeni, da ta sredstva dolžnik tudi dejansko ima, saj se abstraktno navajanje izvršilnih sredstev (npr. denarna sredstva na bančnem računu), lahko zaključi s sklepom o ustavitvi postopka, posledično pa nastanejo stroški. Zato ne gre abstraktno navajati izvršilnih sredstev, saj se lahko kasneje izkaže, da dolžnik le-teh dejansko nima, oziroma sploh nima odprtega bančnega računa. Priporočljivo je, da predlog za uvedbo izvršilnega postopka, vsebuje sredstva izvršbe, ki jih dolžnik dejansko ima in iz katerih je v postopku izvršbe mogoče poplačati upnikovo terjatev. Na koncu pa je potrebno poudariti, da upnik nosi breme tveganja glede poplačila svoje terjatve, če jo ob nastanku pravnega razmerja ni zavaroval v zadostni meri.