ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Čezmejno vročanje

Vročanje v državah EU

Prispevki na temo vročitve, ki so bili doslej objavljeni so se nanašali na vročanje sodnih in izvensodnih pošiljk v RS. Kako pa je z vročitvijo le-teh v tujini? Že leta 1965 je bila v Uradnem listu EU objavljena Konvencija o vročitvi sodnih in zunaj sodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini. Glede na to, da so jo države članice EU podpisale v Haagu-u na Nizozemskem, se v praksi uporablja izraz Haaška konvencija o vročitvi. Ne bomo na dolgo in široko razpravljali o tem, kaj pomeni sprejetje omenjene konvencije, saj to ni namen prispevka. Vsekakor pa lahko napišemo, da omenjena konvencija ureja način in postopek vročitve sodnih in izvensodnih listin naslovniku, ki se ne nahaja na območju države, kjer potekajo določeni postopki, ampak v državi, ki je podpisnica Haaške konvencije. Sama konvencija pomeni velik korak pri vodenju postopkov, saj vročitev listine v tujini ne predstavlja dodatne ovire in stroškov. Države članice EU so s sprejetjem te konvencije torej pravno uredile možnost vročanja sodnih in izvensodnih listin, kljub temu, da določeni procesni predpisi določajo vročanje sodnih in upravnih listin preko diplomatsko konzularnih predstavništev.