ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Tožba, zaradi hrupa

Dokazovanje obstoja hrupa

Vse več občanov se obrača po pomoč, zaradi hrupa v večstanovanjski stavbi. Brez dvoma je hrup lahko moteč dejavnik v bivalnem okolju in vpliva na kvaliteto življenja. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, kaj lahko storimo, če se v sosednjem stanovanju, ali pri sosedu pojavlja hrup, ki je moteč in nam povzroča neprijetno počutje, ali celo krati spanec. V praksi vsakdo pomisli najprej, da pokliče policijo, ki naj bi rešila težavo. Vendar omenjeni klic žal ni rešitev. Tudi, če policija ugotovi, da je zaradi prekomernega hrupa prišlo do kršitve javnega reda in miru, kršitelja opozori, oziroma ga v skrajnem primeru celo oglobi. Najpogostejši pa so primeri, ko kršitelj še pred prihodom policije vzpostavi stanje, ki ne predstavlja prekomernega hrupa. Stanje, da nekdo od sosedov povzroča precejšen hrup pa se lahko ponavlja iz dneva v dan. Ker prekomerni hrup predstavlja emisijo, lahko stranka z interesom vloži tožbo na sodišče, zaradi hrupa, ki ni dovoljen in predstavlja prekoračitev normalnih emisij. V tem primeru mora zanesljivo dokazati obstoj hrupa in mesto od koder prihaja hrup. Zanesljivo dokazati obstoj hrupa pa ne pomeni, da bodo določene priče zgolj potrdile zvoke in ropot, ki se pojavlja, ampak bo potrebno izmeriti glasnost in intenziteto nastalega hrupa, ugotoviti domnevni vzrok nastanka hrupa, določiti časovno obdobje, ter nedvomno locirati kraj, kjer se hrup ustvarja. V nasprotnem primeru namreč sodišče ne more ugoditi tožbenemu zahtevku in izdati sodbe, ki bo imela za posledico prepoved povzročanja prekomernega hrupa.