ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Predmet izvršbe

Poplačilo dolga z imetjem dolžnika

V zadnjem času opažamo, da upniki v predlogih za izvršbo pogosto navajajo premične stvari, ki jih uporablja, oziroma souporablja dolžnik. Zato se upravičeno poraja vprašanje, ali je lahko vsaka premična stvar, ki jo uporablja dolžnik, predmet izvršbe. V izvršilnem postopku, se lahko upnik  poplača samo iz premoženja dolžnika, ter na ta način poravna terjatev v izvršilnem postopku. To je pomembno predvsem, zaradi dejstva, da upnik ne more poravnati svoje terjatve s premoženjem tretje osebe. Da je temu tako priznava tudi pravni red, ki tretji osebi daje pravno sredstvo, in sicer ugovor tretjega, če bi se slučajno poskušalo poravnati terjatev s premoženjem nekoga drugega. Vse opisano bi moral v prvi vrsti zasledovati upnik, ki navaja predmete izvršbe v izvršilnem postopku. Namesto, da upnik navaja predmete izvršbe po občutku, predlagamo, da se pred postopkom izvršbe najame detektiva, ki lahko poišče dolžnikovo premoženje. S tem, ko detektiv izdela poročilo o premoženju dolžnika še pred uvedbo postopka o izvršbi, se upnik v primeru, da je podan ugovor tretjega, lahko izogne dodatnim stroškom izvršbe, oziroma strošku celotnega postopka izvršbe v primeru, da dolžnik nima premoženja.