ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Poizvedba o naslovu

Detektiv ugotavlja dejanski naslov

Ob sklenitvi delovnega razmerja delavec posreduje delodajalcu tudi podatek o naslovu svojega bivališča, ki je lahko stalno, oziroma začasno. Nemalokrat pa se zgodi, da delavec posreduje delodajalcu naslov svojega uradno prijavljenega bivališča, medtem, ko dejansko stanuje na drugem naslovu. Že Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora delavec delodajalca obvestiti o vsaki spremembi svojega bivališča. Navedeno je pomembno predvsem z vidika obračunavanja potnih stroškov in vročitev akta delodajalca. V praksi se nemalokrat namreč dogaja, da temu ni tako, kar ima lahko za posledico prevaro pri obračunu potnih stroškov, oziroma izmikanje vročitvi aktov delodajalca, ki jih le-ta želi vročiti delavcu izven njegovega delovnega časa. Zato je priporočljivo v primeru obstoja suma, da ima delavec naslov bivanja drugje, opraviti poizvedbo bivališča delavca, ter tako ugotoviti dejansko stanje. Delodajalcem zato priporočamo, da se za poizvedbo o dejanskem bivališču zaposlenega obrnejo na detektivsko agencijo, ki bo ugotovila, ali delavec dejansko prebiva na naslovu, ki ga je posredoval delodajalcu, ob sklenitvi delovnega razmerje, oziroma kasneje. Detektiv bo opravil poizvedbo diskretno in zabeležil vse relevante okoliščine, ter delodajalcu posredoval poročilo o izvedeni nalogi. S tem bo delodajalec lahko potrdil, ali ovrgel sum, na morebitno prevaro pri posredovasnju podatkov o bivališču delavca.