ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Plače javnih uslužbencev

Podatek o višini plače javnega uslužbenca

V javnosti smo zasledili vprašanje, ali so plače javnih uslužbencev lahko javno objavljene, oziroma ali se z objavo podatka o plači javnega uslužbenca, ne krši določila Zakona o varstvu osebnih podatkov. Preden odgovorimo na navedeno, se lahko vprašamo, ali ima javnost pravico vedeti, kako se porablja javni denar, saj je del te porabe tudi masa za plače javnih uslužbencev. Vsekakor je odgovor na navedeno vprašanje pozitiven. Javnost ima pravico vedeti, kako se porablja javni denar, ki ga plačujemo davkoplačevalci v proračun.  Torej je logično sklepanje, da ima javnost pravico vedeti koga in kako plačuje pri opravljanju javnih nalog. Poudarili bi, da je z vidika varstva osebnih podatkov, potrebno ločiti podatek o plači delavca, ki je zaposlen v gospodarstvu in podatek o plači javnega uslužbenca, ki je plačan iz proračuna. Iz tega tudi sledi, da ima javnost pravico vedeti, kateri javni uslužbenec dobi določeno plačo iz proračuna. Javni uslužbenec namreč prejema svojo plačo iz državnega, oziroma občinskega proračuna, njegova plača pa pomeni strošek proračuna, ki ga plačujemo davkoplačevalci. Drži sicer, da Zakon o varstvu osebnih podatkov varuje osebne podatke pred neupravičenim razkritjem, vendar podatek o plači posemeznega javnega uslužbenca, ne spada med kategorije osebnih podatkov, ki jih varuje omenjeni zakon. Temu je javno pritrdil tudi Informacijski pooblaščenec, ki v zadnjem razkritju podatkov o plačah  javnih uslužbencev, ne vidi razloga za uvedbo postopka iz naslova kršitve določb Zakona o varstvu osebnih podatkov.