ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Spremembe v izvršbi

Pripravlja se novela ZIZ-M

Pristojne institucije so najavile spremembe v postopku izvršbe z namenom, da bi se bolje zaščitile ranljivejše skupine in zaostrila odgovornost sodnih izvršiteljev. Pristojno ministrstvo, ki pripravlja spremembe v izvršilnem postopku, namerava v noveli ZIZ-M, iz postopka izvršbe izvzeti male živali, kar je posledica spremembe Stvarnopravnega zakonika. Pomembno pri vseh teh spremembah je zagotovo uveljavljanje enotne sodne prakse vseh sodišč v izvršilnem postopku in sankcioniranje dejanj, ki niso dopustna v izvršilnem postopku. V praksi je namreč prihajalo ob izvajanju postopka izvršbe, do določenih negativnih pojavov, ki niso bili skladni z načeli izvršilnega postopka. Zato predlagatelj omenjene novele zaostruje disciplinske kršitve sodnih izvršiteljev in obenem dopolnjuje nekatere kršitve, ki bodo poslej tudi sankcionirane. Prav posebej pa bi moral predlagatelj teh sprememb poudariti načelo sorazmernosti in ugotavljanja premoženja dolžnika, oziroma predmetov izvršbe, saj bi se na ta način tudi v zakonodaji upoštevala judikatura ESČP.