ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Zaščita podatkov

Varnostni načrt v podjetju

Vsak gospodarski subjekt pri poslovanju uporablja podatke, ki jih je potrebno ustrezno zaščititi, sicer lahko pride do neljubih posledic. Ker se poslovni subjekti tega dostikrat ne zavedajo, oziroma se tega zavedo, ko je že prepozno, priporočamo izdelavo načrta varovanja poslovno občutljivih podatkov. Načrt varovanja obsega tako tehnično varovanje, kot tudi ustrezno ravnanje zaposlenih in kontrolne mehanizme, ki so potrebni v primeru potrditve ustreznega ravnanja skladno z aktivnostmi, ki jih predvideva načrt varovanja. V načrtu varovanja se poda po predhodni proučitvi delovnih procesov v podjetju, tudi varnostna ocena, oziorma ocena tveganja, ter pripravijo z ukrepi, ki bi lahko preprečili razkritje pomembnih podatkov. Pri proučitvi ocene tveganja ne gre zgolj za zaščito poslovnih skrivnosti, ki jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah, ampak gre tudi za druge podatke, katerih razkritje, bi lahko povzročilo nevšečnosti pri poslovanju podjetja. Prav tako je pomembno tudi ustrezno ravnanje z osebnimi podatki, ki so lahko vodeni tudi v bazi podatkov. Zato je smiselno, da ima vsako podjetje varnostni načrt, ki opredeljuje način varovanja občutljivih podatkov z izvedbo varnostnih ukrepov in sprotnim preverjanjem, ali se le-ti v praksi izvajajo.