ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Vročanje po detektivu

Vročanje v različnih postopkih

Detektivi lahko opravljamo vročanje pisanj v kazenskih, pravdnih in upravnih postopkih. Vročanje v civilnih sodnih postopkih in kazenskem postopku ureja Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in kazenskem postopku. Prav tako določajo način vročitve naslovniku v pravdnem postopku pravila pravdnega postopka, medtem, ko v kazenski zadevi določa način vročitve Zakon o kazenskem postopku. Namreč, če detektiv vroča pisanje bodisi v pravdnem, kazenskem ali upravnem postopku, mora postopati skladno s procesnimi določbami navedenih zakonov. Detektivi pogosto vročamo pisanja, ki jih želijo delodajalci vročiti svojim zaposlenim. V tem primeru pridejo v poštev določbe pravdnega postopka, saj se kot procesni predpis v primeru spora med delavcem in delodajalec uprablja Zakon o pravdnem postopku. Pri vročanju je pomembno, da naročniki detektivske storitve spoznajo, da detektiv lahko vroči pismo na podlagi pisnega pooblastila naslovniku, četudi naslovnik pisma ne želi sprejeti, oziroma zavrne potrditev prejema. Prav tako se detektiv od kurirja razlikuje po tem, da opravi dodatne poizvedbe, ki so potrebne z namenom vročitve pisanja. Po opravljani vročitvi detektiv izdela poročilo, ki ga posreduje naročniku skupaj z vročilnico.