ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Fiktivno prebivališče

Krajevna pristojnost pri prijavi bivališča

Prijava prebivališča je nedvomno povezana tudi z vročitvami sodnih in drugih pisan. Z zadnjo novelo Zakona o prijavi prebivališča je zakonodajalec naredil korak naprej glede ugotavljanja in preprečevanja prijave fiktivnega prebivališča. Namreč že sama uvedba krajevne pristojnosti pri prijavi prebivališča in preverjanja okoliščin po uradni dolžnosti pomeni, da bi lahko zmanjšali število fiktivnih prebivališč. Logično je tudi, da mora imeti prebivališče določeno prostornino, ki pripada na posamezno osebo prijavljeno v stanovanjskem prostoru. Korak naprej pa bo moral zakonodajalec narediti tudi glede zakonitih prebivališč, ki so ex lege fiktivna. Zakonito prebivališče nima funkcije, kot jo ima stalno ali začasno prebivališče, ampak zgolj omogoča določenim kategorijam oseb navedbo uradnega bivališča, ki ni odraz dejanskega stanja. Kot smo že navedli v enemu izmed prispevkov se na naslov zakonitega prebivališča ne more vročati sodnih in drugih pisem. Zato bi moral zakonodajalec določiti na kakšen način se v teh primerih vroča pisanja naslovnikom. Državni organi bi morali imeti informacijo o tem, kje se določena oseba dejansko nahaja, oziroma prebiva, namesto, da se ex lege omogoča fikcijo zakonitega prebivališča, ki omogoča izmikanje vročitvam in iskanje naslovnika, kar je povezano z znatnimi stroški in zavlačevanjem postopkov.