ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Digitalna forenzika

Dokazovanja s pomočjo digitalne forenzike

Poslovanje s pomočjo različnih informacijskih tehnologij, ki delujejo digitalno je nekaj povsem običajnega in samoumevnega v današnji informacijski dobi. Zato se vse bolj in bolj pri preiskovanju različnih aktivnosti uporablja digitalna forenzika, ki omogoča pridobivanja dokazov o določenih dejstvih na vseh sistemih, ki delujejo digitalno. Klasičnemu poslovanju in prenosu informacij na papirju s pomočjo klasične pošte, bo prej ali slej sledil konec. Nenazadnje se pripravlja tudi obsežen predlog Zakona o debirokratizaciji, ki bo nadomestil klasični način vročanja pisem v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi z elektronskim načinom vročanja. Na področju poslovanja podjetij pa že dalj časa poteka elektronsko poslovanje, tako, da je klasični prenos informacij s pomočjo redne pošte prej izjema, kot pravilo. Navedeno ima za posledico tudi hiter razvoj digitalne forenzike, ki bo omogočala dajanje odgovorov na številna vprašanja v zvezi z elektronskim poslovanjem. Elektronski prenos podatkov, je namreč povsem spremenil način komunikacije med različnimi naslovniki, obenem omogočil praktično takojšen prenos informacij in dokumentacije, pri čemer pa so se spremenile tudi metode in tehnike dela preiskovanja in dokazovanja določenih aktivnosti v zvezi s samim prenosom. Brez dvoma bo prenos informacij šel v smeri pogostejše uporabe elektronskega načina poslovanja, kar pomeni, da bo uporaba digitalne forenzike  vse bolj pogosta in aktualna.