ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Dovoljenje za gibanje

Gibanje delavca v času bolniške odsotnosti

V primeru, ko delodajalec najame detektiva za izvedbo nadzora nad delavcem v času bolniške odsotnosti, je potrebno upoštevati tudi režim gibanja delavca, ki mu ga je predpisal zdravnik. Sodna praksa namreč stoji na stališču, da delavec ne krši režima gibanja v času bolniške odsotnosti v primeru, da ima za odhod od doma dovoljenje izbranega zdravnika. V izogib kasnejšim sodnim sporom, se je potrebno pred uvedbo postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zaradi domnevne zlorabe bolniške odsotnosti, prepričati, ali ima delavec dovoljenje za gibanje izven kraja svojega bivališča s strani izbranega zdravnika. Če tovrstno dovoljenje obstaja, delavec lahko zapusti kraj bivanja, kar pomeni, da četudi detektiv zazna odhod delavca izven kraja njegovega bivanja, to ne pomeni dokaza o zlorabi bolniške odsotnosti. Opisano pomeni, da naj se delodajalec še preden se odloči za morebitno uvedbo ustreznih postopkov zoper delavca, prepriča, ali odhod delavca izven kraja bivanja res pomeni zlorabo bolniške odsotnosti.