ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Obračun potnih stroškov

Je izplačilo potnih stroškov upravičeno?

Delavec je ob nastopu delovnega razmerja dolžan delodajalcu posredovati podatek o naslovu stalnega ali začasnega bivališča, saj je ta podatek pomemben tudi za obračun potnih stroškov. Prav tako je delavec ves čas trajanja delovnega razmerja dolžan delodajalcu sporočiti podatek o spremembi naslova bivanja. Delodajalci v praksi redko preverjajo, ali posredovani podatek ustreza dejanskemu stanju. Zakaj je temu tako? Odgovor je verjetno v tem, da delodajalec zaupa posredovanemu podatku, dodatna poizvedba pa povzroči zgolj stroške, ki se lahko izkažejo za odvečni. Zato se dogaja, da nekateri delavci dobijo obračunane potne stroške, do katerih sicer ne bi bili upravičeni. S tem je delodajalec oškodovan, vendar je temu tako zgolj iz razloga, ker ne izvaja ustreznega nadzora. Namreč zgolj z izvedbo nadzora o naslovu bivališča delavca, se lahko ugotovi dejansko stanje. V primeru, ko delodajalec smatra izvedbo nadzora kot nepotreben strošek, do nadzora seveda ne pride, kar posledično pomeni toleriranje odklonskega ravnanja delavca, ki na ta način lahko oškoduje podjetje.