ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Vročanje delavcu

Delodajalčeva obveznost obvešanja delavca

Zakon o delovnih razmerjih določa vročanje različnih aktov  delavcu s strani delodajalca. Kljub temu, da se podjetja dandanes na področju komunikacije vedno bolj poslužujejo elektronskega načina poslovanja, poteka v praksi komunikacija med delavcem in delodajalcem praviloma še vedno v pisni obliki. Prav tako mora delavec, zaradi dokazovanja o seznanitvi, oziroma vročitvi akta delodajalca, potrditi prejem na ustrezni vročilnici. Ne glede na možnosti, ki jih citrani predpis daje delodajalcu, je skladno z odločitvijo Ustavnega sodišča RS edino pravilno, da se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči delavcu neposredno osebno s strani delodajalca, saj drugačen način vročitve ni dopusten. V tem primeru tudi ne pride v poštev vročitev delavcu po pošti kot priporočena pošiljka s povratnico, saj to ne ustreza omenjenemu kriteriju. V primeru vročanja pisanja delavcu s strani delodajalca, je potrebno tudi poudariti, da mora delavec ob nastopu delovnega razmerja obvestiti delodajalca o naslovu bivališča, ki je tudi naslov vročanja različnih atov delodajalca v primeru, da delavcu ni mogoče pisanja vročiti na delovnem mestu. Zaupnost in zanesljivost vročitve delavcu, je potrebno poudariti tudi z vidika varstva osebnih podatkov delavca, saj akt delodajalca praviloma vsebuje občutljive osebne podatke delavca, ki morajo biti varovani in jih je zato potrebno posledično zaščititi tako, da se prepreči seznanitev z osebnimi podatki delavca osebam, ki niso upravičene do njihove seznanitve.