ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Nakup nepremičnine

Relevantni podatki pred nakupom nepremičnine

V delovno področje detektiva sodi tudi svetovanje o preprečevanju kaznivih ravnanj. Tokrat želimo izpostaviti tveganja pri nakupu nepremičnine, da ne pride do prevare. Namreč dogaja se, da so kupci pri nakupu nepremičnine lahko oškodovani, saj ne preverijo vseh podatkov preden sklenejo pravni posel. Pred nakupom same nepremičnine naj kupec opravi vpogled v javne evidence o nepremičnini in se prepriča o tem, kdo je lastnik nepremičnine. Po tem, ko to izvede naj ugotovi, ali obstajajo stvarna bremena, oziroma ali ni bil morebiti že vložen kakršenkoli predlog na Zemljiško knjigo, ki posega v pravni status nepremičnine. Prav tako je potrebno preveriti, ali je prodajalec podpisal s katerimkoli drugim predpogodbo, oziroma potrdilo o ari glede nakupa nepremičnine. Glede na to, da kljub vsemu izvedenemu obstaja verjetnost prevare, potencialnim kupcem svetujemo, da si pred sklenitvijo pravnega posla z angažiranjem strokovnjaka, pridobijo vse relevantne informacije o nepremičnini, saj bodo le tako uspešno izpeljali nakup nepremičnine brez morebitnih sodnih sporov.