ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Vročanje po elektronski pošti

Vročitev de lege ferenda

V javnosti je mogoče zaslediti, da bo v prihodnosti s ciljem zmanjšanja stroškov dostave in racionalizacije uveden elektronski način vročanja. Predvideni predlog Zakona o debirokratizaciji, ki je v pripravi gre namreč ravno v to smer. Obeta se, da praviloma ne bo nič več klasičnega vročanja dokumentov v papirnati obliki kot je bilo to običajno. S tem se spreminja tudi način vročitve, saj bodo vročevalci vse manj izvajali klasično vročanje pisemskih pošiljk. Vse to je korak k večji ekonomičnosti poslovanja, vendar je to lahko sporno z vidika pravne varnosti. Zgolj pošiljanje dokumenta na določen elektronski naslov še ne pomeni, da je naslovnik dokument prejel. Zato bi bilo nujno potrebno predhodno soglasje naslovnika o elektronskem načinu vročanja in zagotovitev informacijske varnosti, da slučajno ne pride do neupravičenega razkritja podatkov. Kljub temu ostaja dejstvo, da živimo v informacijski dobi, kar bo najverjetneje imelo za posledico, da se bo prej kot slej poslovil klasičen način vročanja pošiljk v fizični obliki. Dejstvo je namreč, da je elektronski način vročanja brez dvoma hitrejši in omogoča, da lahko naslovnik pošiljke, le-to prejme ne glede na kraj, kjer se nahaja, če ima le dostop do elektronske pošte. Klasičen način vročanja pošte je za razliko od elektronskega vročanja, vezan na vročanje pošiljke na naslovu stalnega, oziroma začasnega bivališče, ob času, ki je predpisan za vročanje pošiljk.