ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Obveščanje o pogrešani osebi

Čimprejšnje obveščanje o pogrešani osebi

Čas, ko se poda obvestilo je tako kot pri preiskovanju kaznivih dejanj, bistven element tudi za uspešno izsleditev pogrešane osebe, ki lahko iz takšnih in drugačnih vzrokov izgine iz okolja, kjer se nahaja. Na tem mestu se ne bomo spuščali v analizo vzrokov za izginotje pogrešane osebe, vendar naj poudarimo, da takojšnje obvestilo o pogrešani osebi, pripomore k uspešni najdbi pogrešane osebe. Takojšnje obvestilo naj vsebuje tudi čim več podatkov o pogrešani osebi in podatek o tem, kdaj in kje je bila oseba nazadnje opažena, ter opis morebitnih drugih oseb, ki so bile v njeni družbi. Prav tako je pomemben podatek o tem, ali se je pogrešana oseba pripravljala na svoj odhod, ali pa je bil njen odhod nenačrtovan, kar kažejo določene okoliščine. Zato naj obvestilo že v začetni fazi vsebuje relevantne podatke, ki bi lahko iskalcem pogrešane osebe dali smernice za izsleditev pogrešane osebe. Natančen opis osebe, ki so jo išče, ima pomembno vlogo tudi pri medijski objavi z namenom, da se seznani širši krog oseb, ki bi lahko pristojnim organom posredovali relevantne informacije o pogrešani osebi. Pri iskanju osebe pa je v vsakem primeru bistveno, da se daljšo nepojasnjeno odsotnost osebe čimprej prijavi pristojni policijski enoti, pri čemer se v iskanje lahko vključi tudi detektiv.