ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Vročanje julija in avgusta

Posebnosti vročanja v poletnih mesecih

V času poletnega poslovanja sodišč poteka spremenjen način vročanja, ker sodišča ne razpisujejo sodnih obravnav v nenujnih zadevah. V skladu z obstoječo pravno ureditvijo sodišča v času od 15. julija do 15. avgusta odločajo samo v nujnih zadevah, medtem, ko se vročanja v nenujnih zadevah opravijo ob predpostavki, da se s tem strinjajo vse stranke v postopkih. Za zadeve, ki so določene kot nujne v Zakonu o sodiščih,  spadajo tudi preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta, ali omejena prostost. Navedeno pomeni, da detektivi vročajo vsa sodna pisanja, ki se nanašajo na potek preiskave na sodišču in tudi pisanja v zvezi z razpisi obravnav, vendar samo v primeru, ko je bila obdolžencu odvzeta prostost in se ne brani na prostosti. Učinkovitost kazenskega postopka v tovrstnih primerih namreč terja, da se vsem deležnikom v kazenskem postopku čimprej vročijo sodna pisanja, saj je rok za pripor časovno omejen, ki ga je moč podaljšati zgolj izjemoma. Tudi sicer bi se morala sodišča bolj posluževati vročanja po detektivih in sodnih vročiteljih, saj bi z hitrejšo vročitvijo pripomogla k čimprejšnjemu zaključku kazenskih postopkov. Namreč način vročanja po pošti se kaj hitro izkaže za neučnikovit in zamuden, če naslovnik noče sprejeti sodnega pisanja, oziroma ne biva na naslovu, ki ga sodišče navede na sodnem pismu.