ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Obračun potnih stroškov

Delodajalci naj izvajajo kontrole

V zadnjem času beležimo, da nekateri delavci ne prijavijo pravočasno spremembe kraja bivanja, v primeru, da pride do spremembe le-tega. Posledično je namreč od kraja, kjer se delavec vozi na delo, odvisen tudi obračun potnih stroškov. Zakon o delovnih razmerjih namreč nalaga delavcu, da mora delodajalcu prijaviti vsako spremembo kraja bivanja, saj je to pomembno za obračun potnih stroškov. S tem, ko bi se namreč delavec vozil na delo iz kraja dejanskega bivanja, ki je bližje delovnemu mestu, oškoduje delodajalca za preplačane potne stroške do katerih delavec ni upravičen. To ne pomeni zgolj kršitve določb pogodbe o zaposlitvi, ampak tudi odškodninsko odgovorost delavca napram delodajalcu. Navedenega bi se morali zavedati tudi delodajalci in posledično opravljati občasne kontrole potnih stroškov. V marsikaterem podjetju namreč delavci vedo, da delodajalec ne izvaja tovrstnih kontrol, zato tudi ne priglašajo pravočasno spremembe kraja bivanja, če tekom delovnega razmerja spremenijo kraj bivanja.