ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Odpoved delovnega razmerja

Vročitev naj bo izvedena strokovno in zakonito

Delodajalec lahko pod določenimi pogoji odpove delavcu pogodbo o zaposlitvi in s tem delovno razmerje. Pri tem mora upoštevatii sodno prakso in pravila Zakona o delovnih razmerjih, saj mora biti odpoved vročena neposredno osebno nasprotni stranki delovnega razmerja, torej delojemalcu. Ponavadi se delodajalec glede vročitve pogodbe o zaposlitvi odloči, da pooblasti detektiva za izvedbo same vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi.  Strošek vročitve le-te, sicer ni nekaj evrov, kot za prenos pošiljke zaračuna izvajalec univerzalne poštne storitve, ampak se cena vročitve giblje od 50-70 EUR, za posamezno vročitev in posebej obračuna strošek kilometrine. Detektiv izvede vročitev strokovno in zakonito, saj v primeru, da tovrstno pisanje ni vročeno obvezno osebno, to pomeni bistveno kršitev pravil pravdnega postopka, ki se lahko konča s tem, da se delavec vrne nazaj na delo, delodajalec pa krije stroške postopka, ter mu izplača za nazaj vse plače in prispevke skupaj z zakonitimi obrestmi. Slednje lahko znaša tudi nekaj deset tisoč evrov. Navedeno pomeni, da je strošek osebne vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jo izvede licencirani detektiv, zanemarljiv v primerjavi z nastalimi posledicami, zaradi nezakonite vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Predvsem je pomembno poudariti, da naj pri izvedbi vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi, delodajalec upošteva strokovno in zakonito vročitev, ki jo izvede detektiv, pri čemer že omenjeni strošek vročitve ne bi smel pomeniti pretiranega stroška za delodajalca.