ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Izvajanje alkotestov

Akotesti naj se izvajajo preventivno

Izvajanje nadzora nad delavci na delovnem mestu je delodajalčeva pravica in obveznost, ki izhaja iz delovnega razmerja. Delodajalci se namreč vse premalokrat zavedajo, da so za ravnanja delavca, ki povzroči škodo tretjim osebam med delovnim procesom lahko tudi odškodninsko odgovorni. Zato je dolžnost delodajalca tudi vzpostavi ustezen sisitem kontrol, ki onemogoča, da bi delavci opravljali delo pod vplivom alkohola, ali psihoaktivnih substanc. V ta namen vestni delodajalci tudi opravljajo preventivne nadzore nad delavci glede psihofizičnih sposobnosti pri opravljanju dela. S tem delavci dobijo občutek, da delodajalec skrbi za to, da ne prihaja do uživanja alkohola in prepovedanih substanc na delovnem mestu. Preventivni pregled ima namen generalne prevencije, kar pomeni, da se že vnaprej odvrne potencialne uživalce alkohola, oziroma prepovedanih drog od uživanja le-teh na delovnem mestu. V primeru, da delodajalec sumi, da posamezni delavec konzumira alkohol na delovnem mestu, bi moral poskrbeti, da se čimprej opravi alkotest pri delavcu, kjer se lahko potrdi, ali ovrže upravičenost suma. V praksi pa opažamo, da nekateri delodajalci ne izvajajo alkotestov na delovnem mestu, saj odgovorne osebe delodajalca smatrajo izvajanje alkotestov za nepotrebni strošek, oziroma tolerirajo uživanje alkohola na delovnem mestu. Res pa je, da se takšni delodajlci, ne zavedajo svoje objektivne odgovornosti in raje tvegajo poškodbe in povzročitev morebite materilane škode, namesto, da bi preprečili možnost škodnih dogodkov.