ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Izvršba preživnine

Obveznost plačevanja preživnine

Ob razvezi zakonske zveze, oziroma zunaj zakonske skupnosti, se med partnerjema določijo obveznosti glede plačila preživnine za skupne otroke. Žal se v praksi dogaja, da eden od partnerjev, kljub temu, da ima obveznost plačila preživnine za skupne otroke, le-te ne plačuje. V tovrstnih primerih je tako potrebno plačilo izterjati v izvršilnem postopku. Seveda se tega zaveda tudi bivši partner, ki na vse mogoče načine poskrbi, da izvršba ne bi bila uspešna. V kolikor je temu tako, se lahko začne z zbiranjem informacij in dokazov o skritem premoženju in morebitnih poslih, ki so bili izvedeni z namenom preprečitve poplačila terjatve. Nemalo primerov je namreč, ko nekdo ne plačuje preživnine, vendar iz njegovega načina življenja izhaja, da ima več kot dostojno življenje. Navedeno je indic, da bi veljajo začeti s postopkom zbiranja informacij in dokazov, ki bi pripeljali do uspešnosti postopka izvršbe in posledično poplačila preživnine. S tem bi bilo tudi otroku omogočeno normalno življenje do njegove polnoletnosti, oziroma 26. leta starosti v primeru rednega šolanja.