ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Nasilje v družini

Preprečitev nasilja v družini

V širši javnosti je nedavno precej odmeval primer družinske tragedije, ko je partner pokončal partnerko in mater svojih otrok. Žal se tovrstne tragedije dogajajo prepogosto, zato se postavlja vprašanje, ali je tovrstne dogodke mogoče preprečiti, oziroma vsaj predvideti in sprejeti določene ukrepe. Predpostavka, da bi se potencialno preprečili takšni dogodki je, da potencialna žrtev, obvesti pristojne službe o obnašanju potencialno nasilne osebe. Družinsko nasilje, oziroma spori med bivšima partnerjema, se dogajajo v precej ozkem krogu, zato malokdo sploh ve za njih. Iz posledic, ki so bile predstavljene javnosti pa je moč sklepati, da se nasilje (tako psihično kot fizično) stopnjuje in je običajno prisotno dalj časa med (bivšima) partnerjema. Običajno se začne z grožnjami in izsiljevanjem, ki je lahko podkrepljeno še z fizično silo. Zato je toliko bolj pomembno, da se potencialnega nasilneža čimprej prijavi, saj le na ta način lahko pristojni organi še pravočasno ukrepajo, da ne pride do tragičnih posledic. Vsekakor lahko zaključimo, da zgolj takojšnja prijava in posledično takojšnje ukrepanje, lahko prepreči tragične posledice in potencialnega nasilneža odvrne od njegovih namer.