ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Alkotest

Preizkus alkoholiziranosti na delovnem mestu

Delodajalci le redko izvajajo alkoteste, kot tudi preliminare teste za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, kljub temu, da ima marsikateri organ javne uprave  in zasebni subjekt z zunanjim izvajalcem sklenjeno pogodbo o izvajanju preizkusov alkoholiziranosti. Kljub temu se delodajalci pogosto pritožujejo, kako delavci pogosto posegajo po alkoholu in drugih prepovedanih substancah, pri čemer pa se izogibajo izvajanju testiranj, saj se le-tako tudi izogibajo neprijetnim situacijam, ki so posledica izvajanja alkotestov, oziroma preliminarnih testov na prepovedane substance in seveda stroškov, ki pri tem nastanejo. Vendar se ob tem delodajalci ne zavedajo, da je strošek testiranja zanemarljiv, v primerjavi s posledicami, ki lahko nastanejo, zaradi ravnanja delavca pod vplivom alkohola, oziroma psihoaktivnih substanc. V primeru, da pride do delovne nesreče, kjer se ugotovi prisotnost alkohola, oziroma prepovedanih substanc v organizmu delavca, je lahko posledica odškodninska in kazenska odgovorost, ter stroški sodnih postopkov, ki so precej večji od stroškov, ki jih terja izvedba posameznega akotesta, oziroma preliminarnega testa na prepovedane droge. Zdi se, da delodajalci raje tvegajo manjšo produktivnost delavca, ki je posledica, če delavec opravlja delo pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc, kot izvajalnje rednih preventivnih nadzorov nad prisotnostjo alkohola in prepovedanih substanc pri zaposlenih. Potrebno je tudi poudariti, da se mora pri vsaki nesreči pri delu izvesti testiranje na prisotnost alkohola pri delavcu, kot tudi prisotnost prepovedanih substanc. Zato je bolje, da se izvede letni preventivni test alkoholiziranosti pri zaposlenih, ter s tem prepreči marsikateri neljubi dogodek, ki lahko pripelje do delovne nesreče in nezaželjenih posledic.