ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Alkohol v službi

Slovenija sodi, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije med sedmerico držav, kjer je delež moških, ki v zadnjem letu niso zaužili alkohola, najmanjši. Skratka, Slovenci popijemo veliko alkohola, ne glede na spol, starost ali naš poklic. Raziskave zadnja desetletja kažejo tudi, da imajo odrasli prebivalci v Sloveniji zaradi uporabe alkohola mnogo posledic, ki se odražajo predvsem na njihovem zdravju.

Vir: https://www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/alkohol_v_sloveniji_0.pdf

Alkohol je v naši državi resen problem. Tudi na delovnem mestu. Alkohol namreč deluje kot je depresor centralnega živčnega sistema in z redno uporabo stopnjevano (napredujoče) uspava delovanje naših višjih možganskih centrov, med njimi tudi centra, povezanega z nadzorom našega vedenja in čustvovanja, kar povzroči sprostitev vedenjskih in čustvenih zadržkov, oziroma popustitev zavor. Začetna evforija, ki jo povzroči, je posledica vpliva na možganske centre za samoobvladovanje. V svetu je alkohol šesti najpomembnejši vzrok za prezgodnjo umrljivost in obolevnost, v Evropi pa celo tretji oziroma prvi vzrok umrljivosti med mladimi. Kar 4 % bremena bolezni v svetu lahko pripišemo zlorabi alkohola.

V Sloveniji zaradi zdravstvenih razlogov, povezanih z alkoholom, vsak dan v povprečju umreta dve osebi. Skupaj s smrtmi zaradi prometnih nezgod, katerih povzročitelji so alkoholizirani, pa vsako leto v povprečju umre več kot 900 oseb. Vse te smrti pa bi lahko preprečili. Podatki za Slovenijo namreč kažejo:
· 43 % prebivalcev, starih od 25 do 64 let, pije visoko tvegano,
· vsak drugi 17. letnik je bil v življenju vsaj dvakrat opit,
· v zadnjih letih opažamo naraščanje deleža mldih žensk, ki tvegano pijejo,
· zaradi škodlijivih učinkov alkohola na zdravje in prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki, vsako leto v Sloveniji povprečju umre več kot 900 oseb. (Vir: https://www.gov.si/teme/alkohol/)

 

Delodajalec ob sumu alkoholiziranosti na delovnem mestu

Kot delodajalec si od zaposlenih želimo, da svoje delo opravljajo vestno, natančno in učinkovito. Alkohol na delovnem mestu je prepovedan, kar pomeni, da moramo kot delodajalec, ki posumi na uporabo alkohola v delovnem času, ukrepati. Leta 2011 je bil sprejet Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki je uvedel prepoved dela pod vplivom alkohola.

Zakon ne določa meje alkoholiziranosti in torej ne dopušča odstopanj od meje 0,0 promila. Zakon tudi določa, da delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja.

 

Kako poteka testiranje zaposlenih na alkohol?

To je odvisno od posameznega delodajalca, ki mora takšen postopek določiti z internim aktom. V internem aktu delodajalec določi način in postopke, s katerimi ugotavlja prisotnost alkohola, drog in prepovedanih substanc v organizmu delavca, odgovornega delavca, ali zunanjo službo, ki izvaja meritve, kako in kdo opravi analizo vzorcev, kakor tudi kdaj se šteje, da je delavec pod vplivom alkohola.

Nekatera delovna mesta zahtevajo resnično ničelno toleranco do vsakršnih opojnih substanc. Delodajalec je tisti, ki v oceni tveganja opredeli delovna mesta, na katerih bi bil lahko preizkus na prisotnost alkohola, drog in prepovedanih substanc v organizmu delavca izveden kot dodatni ukrep zagotavljanja varnega in zdravega dela. Ne le poklicni vozniki ali medicinsko osebje, policisti, pripadniki vojske, učitelji in vzgojitelji, obveznost testiranja delodajalci uvajajo tudi za delovna mesta, pri katerih je tveganje za možnost poškodbe pri delu veliko. Delo z mehanizacijo, s stroji, aparati, tekočimi trakovi, itd., sicer pa tudi za delovna mesta, kjer se dela s strankami.

 

Kdo lahko delodajalcu pomaga?

DP agencijo odlikujeta strokovnost in diskretnost. Delodajalcem različnih panog in storitvenih dejavnosti pomoč pri:
· pripravi ustrezne dokumentacije za podjetje (Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu),
· sami izvedbi postopka preverjanja alkoholiziranosti med zaposlenimi,
· pripravi dokumentacije o rezultatih testiranja in morebitnih ukrepih zaradi kršenja zakonodaje.

 

Želite izvedeti več?
Pišite nam na:
Info.dp.agencija@gmail.com
ali pa nas pokličite: + 386 (0)70 389 065