ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Pridobitev bolniškega reda

Gibanje delavca v času bolniškega staleža

Detektivi v okviru svojih upravičenj izvajamo tako kontrolo bolniške odsotnosti, kot tudi nadzor nad delavcem, ki je v bolniškem staležu. Pri tem se pogosto zastavlja vprašanje, ali lahko delavec zapusti kraj bivanja in pod kakšnimi pogoji. Potem, ko se zazna, da pri kontroli bolniške odsotnosti, delavca ni bilo na domačem naslovu, je potrebno od izbranega zdravnika pridobiti bolniški red, ki vsebuje tudi režim gibanja. S tem se bodisi potrdi kršitev bolniškega reda in posledično zlorabe bolniške odsotnosti, oziroma se ovrže sum zlorabe bolniške odsotnosti v primeru, da bolniški red dovoljuje delavcu gibanje izven naslova bivališča. Običajno detektivi pridobimo bolniški red na podlagi pisnega pooblastila delodajalca, pri čemer obenem podamo tudi utemeljeno pisno zaprosilo z navedbo ustrezne pravne podlage. Bolniški red tako služi delodajalcu, da preveri, ali lahko delavec v času, ko ima odobren bolniški stalež, zapušča naslov, kjer biva, oziroma le-tega dovoljenja nima. Potrebno je poudariti, da četudi ima delavec dovoljenje, da se giba izven naslova stalnega, oziroma začasnega bivališča, ne sme zapustiti kraja bivanja. V primeru, da to stori, mora pridobiti izrecno dovoljenje izbranega zdravnika, pri čemer mora imeti tudi razlog za tovrstno odsotnost.