ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Obetajoče se spremembe pravne ureditve

Preiskovalci z detektivsko licenco

V proceduri je sprememba Zakona o detektivski dejavnosti, ki prinaša precej novosti. Naj omenimo zgolj eno, ki zagotavlja višji nivo kvalitete detektivskih storitev in obenem zagotavlja ustrezno varstvo potencialnim strankam, oziroma koristnikom teh storitev. De lege ferenda predvideva pristojnosti ustreznega inšpekcijskega organa tudi v primeru, če subjekt, ki ni registriran za opravljanje detektivske dejavnosti, le-to de facto opravlja. Do sedaj namreč kljub številnemu pojavu tako imenovanih detektivov in tako imenovanih preiskovalcev, pristojni inšpekcijski organ ni mogel ustrezno ukrepati, saj se je de lege lata nadzor nanašal zgolj na licencirane detektive. V bodoče naj temu ne bi bilo več tako. T.i. preiskovalci in samooklicani detektivi vseh vrst, namreč niso ustrezno usposobljeni za opravljanje tovrstnega dela, pri čemer dosedaj nad njimi tudi ni bilo ustreznega nadzora. Zakonodajalec je očitno zaznal, da takšno stanje ni dopustno in bo v bodoči zakonodaji tudi ustrezno sankcijoniral ravnanje, ki je v nasportju z določbami citiranega zakona.