DP Agencija d.o.o.

Detektivsko pravna agencija d.o.o., (v nadaljevanju: DPA d.o.o.), je bila ustanovljena v začetku leta 2016, z namenom ponuditi detektivsko-preiskovalne storitve, ki naj ne bodo omejene zgolj na vročanje pisemskih pošiljk in izvedbo testov prisotnosti alkohola, oz. prepovedanih drog na delovnem mestu, ampak naročnikom ponuditi storitev, ki bi zajemala pridobivanje relevantnih in zakonitih dokazov pred sodišči in drugimi državnimi organi. Detektiv-preiskovalec je tisti, ki se v praksi srečuje s pridobivanjem in zavarovanjem dokazov za potrebe različnih postopkov, zato se za tovrstno delo zahteva visoko kvalificirana znanja in dolgoletno prakso preiskovanja. V DPA d.o.o., lahko na podlagi svojih bogatih delovnih izkušenj v varnostnih organih, strankam ponudimo kvalitetne storitve, ter jim ob tem tudi svetujemo, kako naj se lotijo rešitve, oziroma izziva s katerim so soočeni. Prednost zaposlenih v DPA d.o.o., je tudi poznavanje delovanja velikih gospodarskih sistemov in varnostnih služb, saj so zaposleni pridobivali svoje bogate delovne izkušnje ravno v teh institucijah. Pomembno je poudariti, da je znanje in poznavanje kriminalistike, ki je temelj preiskovalnega dela, pogoj za uspešno preiskavo. Strokovnjaki oz. detektivi so, poleg izpolnitve formalnih pogojev za detektiva, pridobili praktične izkušnje kriminalistike pri preiskovanju težjih kaznivih dejanj. Izobraževali so se tudi v kriminalistični šoli, ki jo izvaja Uprava kriminalistične policije z najboljšimi strokovnjaki s področja kriminalistike in preiskovanja kaznivih dejanj v praksi (vključuje tudi praktični del), ter še pred tem pridobili teoretična znanja s študijem in specializacijo s področja kriminalistike na Pravni fakulteti.

DPA d.o.o. se ukvarja tudi s svetovanjem s področja korporativne varnosti in nadzora v podjetjih ter morebitne zaščite poslovnih skrivnosti podjetja oz. internih podatkov, ki so življenjskega pomena za posamezno delovanje podjetja.

Prav tako se v DPA d.o.o., ukvarjamo s pravnim svetovanjem na različnih pravnih področjih, s poudarkom na dokazovanju kaznivih ravnanj in pridobivanju dokazov, ki so dopustni v različnih postopkih pred državnimi organi in sodišči.

Vizija družbe

Vizija DPA d.o.o., je postati edeno od vodilnih partnerjev na področju detektivske dejavnosti in korporativne varnosti, predvsem gospodarskim družbam, ki potrebujejo storitve s predmetnih področij. Prav tako je poslanstvo DPA d.o.o., ponuditi fizičnim osebam kvalitetno detektivsko storitev, ki vključuje tudi pravno svetovanje na področju, kjer se izvajajo detektivska upravičenja. V DPA d.o.o., zagotavljamo strankam storitve, ki obsegajo vsa detektivska upravičena, pri čemer dajemo poseben poudarek preventivi, ki pomeni svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj in zagotovitve ustrezne korporativne varnosti, ki je pogoj za uspešno poslovanje gospodarskih subjektov.