Vizija družbe

Ponuditi naročniku storitve celovito in kvalitetno storitev

Vizija DPA d.o.o., je zagotavljanje kvalitetnih detektivskih storitev, ki bodo podprte z ustreznimi pravnimi nasveti in poznavanjem sodne prakse na področju, kjer se bodo zbirale informacije in pridobivalo dokazno gradivo. V DPA d.o.o., dajemo poudarek preiskovanju, torej zbiranju informacij in pridobivanju dokazov, ki jih bo stranka uspešno uporabila za dokazovanje svojih pravic in upravičenj pred sodišči in drugimi državnimi organi. V DPA d.o.o., bo zato poudarek na multidisciplinarnem  obravnavanju posameznega primera in vključevanjem strokovnjakov različnih strok (področja IT forenzike, poligrafa itd.).