Nezvestoba partnerjev

Diskretno preverimo, če ima vaš partner morebiti intimno razmerje

Detektivi zbiramo relevantne informacije in pridobivamo dokaze v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi. Zato spada v detektivov delokrog tudi zbiranje informacij in dokazov o morebitni nezvestobi partnerja, ki so relevantni v zvezi s postopkom ločitve in zahtevkom za preživljanje. Detektivi pri pridobivanju teh dokazov uporabljamo osebno zaznavo in tehnična sredstva, ter na ta način pridobimo dokaze za morebitne nadaljnje postopke. V DP Agenciji d.o.o., se v tovrstnih primerih pred izvedbo aktivnosti temeljito posvetujemo s stranko, ter ji tudi svetujemo, oz. predlagamo na kakšen način izvajati aktivnosti.