Iskanje pogrešanih predmetov

Iskanje pogrešanih predmetov spada v delokrog detektivovih upravičenj. Detektiv na podlagi pooblastila stranke izvaja iskanje pogrešanega predmeta, pri čemer je potrebno ugotoviti kraj, kjer bi se pogrešani predmet lahko nahajal, oziroma je bil nezadnje zaznan, ter vzrok samega pogrešanja. Lastnik, oziroma imetnik predmeta, je lahko le-tega izgubil, lahko pa je izguba posledica protipravne odtujitve predmeta, ki se jo lahko obravnava tudi, kot morebitno kaznivo dejanje. V slednjem primeru je potrebno o tem obvestiti organe odkrivanja in pregona, ki nadaljujejo svoje aktivnosti skladno s svojimi pristojnostmi.