Anonimna in psevdonimna pisanja

Anonimke

Anonimna pisanja so sporočila, katerih avtor ni znan. Vsebina anonimnih pisanj je lahko različna in namenjena različnim naslovnikom. Detektiv ima eno izmed svojih upravičenj tudi, da zbira informacije o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj. Na podlagi razgovora z naročnikom storitve, detektiv poskuša ugotoviti motiv osebe, ki bi lahko bila avtor anonimnega pisanja, pri čemer se tudi preveri na kakšen način je bilo sporočilo posredovano, ter druge okoliščine, ki bi kazale na ugotovitev pisca ali odpošiljatelja. DP Agencija d.o.o., pri ugotavljanju piscev in odpošiljateljev anonimnih pisanj uporablja različne metode in po dogovoru s stranko angažira strokovnjake s posameznih področij, ki bi lahko podali strokovna mnenje v posameznem primeru. V primeru, da bi bili lahko v anonimnem pisanju, podani elementi kaznivega dejanja, ki se preganja na zasebno tožbo, lahko detektiv preiskuje tudi tovrstno kaznivo dejanje. Prav tako lahko detektiv pridobiva informacije in dokaze v primeru obstoja elementov odškodninske odgovornosti za krnitev dobrega imena fizične ali pravne osebe.