Protiprislušni pregled poslovnih prostorov

V DP Agenciji d.o.o., se zavedamo pomena korporativne varnosti v gospodarskih družbah. Zato skupaj z vodilnimi strokovnjaki v državi izvajamo protiprislušne preglede poslovnih prostorov, telekomunikacijskih naprav in vozil z namenom, da se preveri, ali odkrije morebitne naprave, ki zaznavajo informacije znotraj vašega poslovnega sistema. Poslovno občujtljive informacije in poslovne skrivnosti, so namreč ključnega pomena za poslovanje gospodarske družbe. Z razkritjem poslovno občutljivih informacij in poslovnih skrivnosti, bi lahko gospodarski družbi nastala nepopravljiva škoda. Prav tako se je potrebno zavedati, da podjetja na relevantnem trgu  neprestano zbirajo in analizairajo podatke in informacije o svojih konkurentih, oziroma njihovem poslovanju. Zato je še toliko bolj razumljivo, da vsako podjetje zavaruje svoj t.i. know how, pred razkritjem, saj bi s tem lahko prišlo do nepopravljive škode. Protiprislušni pregled poslovnih prostorov in sredstev je namreč ena izmed storitev, ki pripomore k zagotavljanju varovanja občutljivih informacij in morebitnega zaznavanja naprav za prestrezanje tovrstnih informacij.