Preiskovanje prevar na različnih področjih

V DP Agenciji d.o.o., na podlagi znanja in izkušenj s področja kriminalistike in IT tehnologije, izvajajmo preiskovanje prevar na različnih področjih. Bodisi na področju klasičnih prevar, oz. na področju prevar s pomočjo informacijske tehnologije. DP Agencija d.o.o., izvaja preiskave prevar na področju zavarovalništva in bančništva. Detektivi-preiskovalci v DPA d.o.o., v primeru same prevare, oz. poskusa prevare izvedejo ažurno vse aktivnosti, da se pridobi dokazno gradivo, ki služi nadaljnjim postopkom za povrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi. V DP Agenciji d.o.o., izvajamo tudi preventivno svetovanje gospodarskim subjektom v primeru obstoja indicev za prevaro, ter opravimo pozivedbo okoliščin, ki so pomembne za sklenitev pravnega posla.