Pravno svetovanje pri zbiranju dokaznega gradiva o kršitvah delovno-pravne zakonodaje

Pomembno je poznavanje sodne prakse o kršitvah delovne zakonodaje

Smo kvalitetna podpora pri zbiranju dokaznega gradiva gospodarskim subjektom, ki dokazno gradivo potrebujejo za uspešno dokazovanje dejstev in okoliščin pred sodišči različnih pristojnosti in drugimi državnimi organi v postopkih. Slednje je namreč pomembno in povezano z izvajanjem kontrole in nadzora bolniškega staleža in ugotavljanje potencialnih prevar pri priglasitvi potnih stroškov. Detektiv, ki pozna področje delovno-pravne zakonodaje, bo lahko ne samo zbral in ovrednotil pridobljene dokaze, ampak bo delodajalcu lahko tudi svetoval, ali naj sproži določene postopke zoper delavca in kakšne procesne predpostavke so podane za uspešen izid postopka. Večinoma namreč delavci v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sporožijo sodni spor na delovnem sodišču, ki natančno preveri vse procesne predpostavke za zakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi. Prenagljena, ali neutemeljena izvedba odpovedi o zaposlitvi ima namreč za posledico precejšnje stroške za delodajalca, poleg tega pa ima lahko negativen učinek na delovno disciplino ostalih delavcev v sami delovni organizaciji.