Dolžniki-iskanje premoženja in vročanje pisanj

V praksi se srečujemo s primeri, ko je dolžnik formalno prijavljen na določenem naslovu, dejansko pa prebiva na povsem drugem naslovu.

V praksi se srečujemo s primeri, ko je dolžnik formalno prijavljen na določenem naslovu, dejansko pa prebiva na povsem drugem naslovu. Nudimo izsleditev dejanskega naslova dolžnika. Dolžnika najdemo s terenskim delom in s pridobivanjem podatkov iz različnih evidenc, katerim lahko pristopamo po Zakonu o detektivski dejavnosti. Ko pridobimo informacije o dejanskem naslovu dolžnika, so s tem zagotovljeni tudi pogoji za učinkovito vročitev pisanj dolžniku.

PREMOŽENJE DOLŽNIKOV
V kolikor želite ,da vam dolžnik povrne dolg, je potrebno pridobiti podatke s kakšnimi izvršilnimi sredstvi razpolaga dolžnik. V kolikor imate sklep o izvršbi, sklep o dodelitvi preživnine, notarski zapis ali posojilno pogodbo opravim sledeče poizvedbe o dolžniku:

  • ali je dolžnik lastnik nepremičnine,
  • ali je dolžnik lastnik vozil in drugih premičnin,
  • ali je dolžnik zaposlen in kje je zaposlen,
  • ali je dolžnik lastnik podjetij doma ali v tujini,
  • druge poizvedbe o neplačniku (lastništvo plovil, letal...),
  • poizvedba o osebnih podatkih naročnika (EMŠO, naslov stalnega ali  začasnega prebivališča).