Skrbni pregled poslovanja gospodarske družbe

Due diligence

Skrbni pregled poslovanja (ang. Due diligence) je storitev, ki posameznika seznani s poslovanjem družbe in povezanimi posli, finančnim, pravnim, davčnim ter drugimi tveganji pred nakupom, prodajo, združitvijo ali privatizacijo družbe. Na podlagi poznavanja finančnega poslovanja gospodarskih družb in relevantnih trgov, izvajamo vV DPA d.o.o., skrbni pregled poslovanja pred prevzemom, oziroma prodajo družbe in obenem tudi svetujemo, ali bo nastala koncentracija, ki je posledica prevzema skladna s pravili varstva konkurence. Preverimo bilance gospodarskega subjekta in opravimo pregled celotne dokumentacije glede samega poslovanja. Prav tako podamo oceno vrednosti morebitne transakcije.