Vročanje pisemskih pošiljk in sodnih pisanj

Detektivi smo po samem Zakonu o detektivski dejavnosti upravičeni tudi do vročanja pisanj sodišč in drugih državnih organov po različnih zakonih, ki terjajo dobro poznavanje postopka vročitve. Detektivi vročamo po določbah Zakona o kazenskem postopku, Zakona o pravdenem postopku in Zakona o splošnem upravnem postopku, pa tudi v drugih primerih, ko stranka, tako želi.

Postopek vročanja pogosto zajema tudi poizvedovanje o dejanskih naslovih prejemnikov, ki se skrivajo in s tem onemogočajo prejem pomembnih pisemskih pošiljk. Pogosto se naslovniki sodnih pisanj in pisanj državnih organov izogibajo, tako, da se skrivajo na drugem naslovu, oziroma kraju, zato detektiv predhodno zbira informacije o naslovniku in njegovem bivališču z namenom, da mu vroči pisanje. Slednje je predvsem pomembno pri vročanju pisanj po določbah Zakona o kazenskem postopku, kjer je določena obvezna osebna vročitev. Podobno je tudi pri vročanju vabila na zagovor delavcu in odpovedi o zaposlitvi delavcu, kjer mora biti nedvomno izkazano, da je delavec pisanje prejel, oziroma mu je bilo vročeno.

Pri vročanju mora biti detektiv pazljiv, da je le-ta izvedena skladno s pravili postopka, ki določa vročitev posameznega pisanja, sicer ima to lahko posledice za sam postopek, ki se vodi. Zaradi navedenega strankam svetujemo, da se poslužujejo detektiva za vročitev tovrstnih pisanj, ki je tudi ustrezno strokovno usposobljen in ima na sodišču status kvalificirane priče.